Category: In Honour of Hazrat Hussain, Muharram SMS | Total views: 2,200 | characters: 176


Karabala ko karabla ke Shansha per Naz hai
Us Nawase pe Mohammad Mustafa(S.A.W) ko Naz hai
Yun to Lakhon ne Sajde kiye per
Hussain ne woh Sajda kiya jis pe Khuda ko Naz hai…