Category: Islamic SMS | Total views: 71 | characters: 167


Tum mein se koi Allah ki neymat ki qadar (shukr) karna chahe to
apne se niche (garib) ki taraf dekhe
aur apne se upar (amir) ko na dekhe. Mohd (SAW)