Category: Ghazal SMS | Total views: 9 | characters: 174


Shair kisi ke hijr main kehnaa sirf visaal kisi se,
Hum bhi kya hain, dheyaan kisi ka aur sawal kisi se..